Tomas Lind Rörteknik AB

 

 

Om Tomas Lind Rörteknik AB

 

Våra styrkor

 Vi är ett väletablerat mindre konsultföretag med den nordiska processindustrin samt kommunalteknik som verksamhetsområde.
Med trettio års erfarenhet,  bred kompetens samt ett stort och väl inarbetat kontaktnät behärskar vi hela byggprocessen.
 Såväl små som stora projekt genomförs med stort engagemang och proffesionalism. Vi är stolta över våra nöjda, återkommande kunder. 

 

Miljömedvetenhet


 I samtliga projekt är miljöaspekten av mycket stor vikt. Miljöengage-mang med fokus på miljöeffekter prioriteras i alla projekt.

 Då vi i flera projekt hanterat miljöfarligt material har vi praktisk erfarenhet av att hantera dessa ur miljösynpunkt både vad gäller praktiska lösningar och kontakter med myndigheter.

Historik

 Tomas Lind Rörteknik AB grundades 1999, efter  tjugo års praktisk erfarenhet från olika befattningar inom industrirörbranchen på bl.a. Calor Vanadis, ABV Rock Group - Saudi Arabia, Calor Industri och BPA Industrirör. 

 Sedan starten har företaget utvecklats kontinuerligt och målmed-vetet. Det storta antalet uppdrag av varierande karaktär som utförts har bidragit till företagets positiva utveckling. 

Utförda projekt

Några exempel på utförda projekt:


▪  Flygbränsleledningar på Arlanda, byggledning.
   Uppdragsgivare:  Luftfartsverket

▪  Importledningar för bitumen, lättolja och tallbecksolja, Sandarne
   Uppdragsgivare:  Nynas Svenska Mineral & Arizona Chemical

▪  PMB anläggning, Holmsund
   Uppdragsgivare:  Nynas

 

 

 

Tomas Lind Rörteknik AB
Essingeringen 45
112 64 Stockholm

 

      070 757 83 73
     +46 70 757 83 73

@  info@tomaslindrorteknik.se

 

 

 

Tomas Lind Rörteknik AB      Grundat 1999      Org.nr: 556638-0902      Innehar F-skattsedel       Web by TravelBiz